Skip to content

Přístup k datům

Národní uzel umožňuje přístup k datům misí Sentinel všemi běžnými způsoby. V současnosti se na něm neuplatňují žádná rychlostní ani kapacitní omezení.

Grafické uživatelské rozhraní

Grafické uživatelské rozhraní se softwarem Sentinel DataHub System se nachází na adrese https://dhr1.cesnet.cz.

pic

Podrobný návod k používání webové aplikace se nachází na stránkách collgs.czechspaceportal.cz.

Strojový přístup

Národní uzel CollGS podporuje strojový přístup protokoly OData/Solr nebo OpenSearch. Strojový přístup je vhodný pro automatické nástroje i pro dávkové stažení většího množství dat.

Pro psaní jednoduchých skriptů se hodí především nástroje curl nebo wget. Doporučujeme použití souboru .netrc k uložení přihlašovacích údajů.

Serverový systém DataHub Software (DHuS) publikuje dvě různá dotazovací rozhraní: OData a OpenSearch. Dostupná jsou na těchto URL:

Nalezení produktu

Dotaz na dostupné produkty pak může vypadat např. takto:

curl -n 'https://dhr1.cesnet.cz/search?q=(platformname:Sentinel-2)&start=0&rows=100' > page0.xml

Uvedený příklad stáhne z rozhraní OpenSearch a uloží ve formátu XML soubor s názvem page0.xml obsahující prvních sto produktů mise Sentinel-2.

Při konstrukci dalších dotazů se postupuje analogicky.

Kompletní dokumentace dotazovacího protokolu je součástí dokumentace Open Access Hubu programu Copernicus v kapitole APIs Overview.

Obdobný dotaz přes rozhraní OData by vypadal takto:

curl -n 'https://dhr1.cesnet.cz/odata/v1/Products?$skip=0&$top=100&startswith(Name,%27S2%27)' > page0.xml

Pro dávkové stažení dlaždic podle jednoduchých kritérií lze s úspěchem využít také skript dhusget ze sady podpůrných skriptů pro Sentinel DataHub.

Složitější příklad vyhledání produktů podle většího počtu atributů může vyhlížet např. takto:

curl -sS -n 'https://dhr1.cesnet.cz/search?q=footprint:%22Intersects(50.2350,14.2455)%22%20AND%20platformname:Sentinel-2%20AND%20producttype:S2MSI2Ap%20AND%20beginPosition:%5b2018-09-20T00:00:00.000Z%20TO%20NOW%5d&start=0&rows=100'

Atributy použité v tomto příkladu mají následující význam:

  • Intersects zeměpisné souřadnice, které má produkt pokrývat. Pozor, nejdříve se zapisuje zeměpisná šířka! Lze použít také datový typ POLYGON() pro vymezení oblasti
  • platformname Sentinel 1, 2, atd.
  • producttype Typ produktu, např. S2MSI1C
  • beginPosition Počátek časového intervalu, pro nějž se mají produkty vyhledat.
  • start Pořadové číslo prvního produktu, který se má vrátit. Slouží ke stránkování při větším množství výsledků.
  • rows Délka stránky, tj. kolik produktů se má vrátit na jeden dotaz.

Stažení produktu

Běžné řádkové klienty je třeba instruovat, aby použily jméno souboru dodané serverem (Server name), jinak vznikne lokální soubor s názvem $value. Tedy např.:

curl -JOn "https://dhr1.cesnet.cz/odata/v1/Products('9770587e-f17c-4f87-8106-f226c77c4822')/\$value"

Věnujte pozornost správnému ošetření znaku $.

Server podporuje též stažení konkrétní komponenty z archivu, tj. není třeba stahovat celý ZIP kvůli získání jednoho spektrálního pásma, či dokonce jednoho metadatového souboru. Následující příklady stáhnou pouze soubor manifest.safe, resp. soubor TCI (True Color Image) z L2 produktu platformy Sentinel 2.

curl -JOn "https://dhr1.cesnet.cz/odata/v1/Products('9770587e-f17c-4f87-8106-f226c77c4822')/Nodes('S2B_MSIL2A_20210614T100029_N0300_R122_T33UVR_20210614T130226.SAFE')/Nodes('manifest.safe')/\$value"
curl -JOn "https://dhr1.cesnet.cz/odata/v1/Products('9770587e-f17c-4f87-8106-f226c77c4822')/Nodes('S2B_MSIL2A_20210614T100029_N0300_R122_T33UVR_20210614T130226.SAFE')/Nodes('GRANULE')/Nodes('L2A_T33UVR_A022313_20210614T100222')/Nodes('IMG_DATA')/Nodes('R10m')/Nodes('T33UVR_20210614T100029_TCI_10m.jp2')/\$value"

Podpora specifických aplikací

Máte-li speciální požadavky nebo potřebujete pomoci s navržením optimální metody přístupu k datům, kontaktujte nás na collgs@censnet.cz.

Pro konkrétní účely lze dohodnout např.:

  • pomoc při návrhu přístupového mechanizmu
  • automatické kopírování nových dat na koncový bod uživatele podle nastavených kritérií např. protokolem SCP.
  • plnění vaší vlastní instance aplikace Sentinel Data Hub System.

Rozhraní ArcGIS

Ke snímkům z platformy Sentinel 2 lze interaktivně přistupovat též přes webové rozhraní SW balíku ArcGIS:

pic

Kontakt

Dotazy i hlášení případných problémů směřujte na adresu collgs@cesnetcz.

Výpadky nebo plánované odstávky systému budeme oznamovat na stránce výpadků Meta VO.